بایگانی برچسب: s

فواید شگفت انگیز چُرت زدن را بشناسید!

فواید شگفت انگیز چُرت زدن را بشناسید!

خوابیدن

چرت زدن نه تنها موجب می شود تا کمتر احساس خواب آلودگی کرده و هوشیارتر باشید، بلکه عملکرد شناختی، زمان ارائه واکنش، حافظه کوتاه مدت و حتی خلق و خو را نیز بهبود می بخشد.

ادامه خواندن فواید شگفت انگیز چُرت زدن را بشناسید!